СПИСКОВИ АДВОКАТА КОЈИ СУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ КАО БРАНИОЦИ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ

Спискови адвоката који су заинтересовани за ангажовање као браниоци по службеној дужности:

Требиње

Приједор

Бијељина

Добој

Бања Лука

Источно Сарајево

Списак адвоката који су заинтересовани да буду постављени за привремене заступнике лицима непознатог пребивалишта у поступцима излагања на јавни увид.