ИЗВЈЕШТАЈ СА СЈЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 23.04.2021. године.