ПРЕПОРУКА ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМЕНА/ОМБУДСМАНА ЗА ЉУДСКА ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Препорука институције омбудсмена/омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине; број: П-132//21, од 20.06.2021. године.