АДРЕСА АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ АДВОКАТА ЗОРАНА ОПАЧИЋА-ДОПИС ПРЕДСЈЕДНИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Адреса адвокатске канцеларије адвоката Зорана Опачића-допис предсједника Адвокатске коморе Републике Српске Министарству правде Републике Српске, број: 01-871/2021, од 01.07.2021. године