ОТВАРАЊЕ ШАЛТЕРА У ОСНОВНОМ СУДУ У БАЊОЈ ЛУЦИ НАМИЈЕЊЕНОГ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВИМА АДВОКАТА

Отварање шалтера у Основном суду у Бањој Луци намијењеног за поступање по захтјевима адвоката-допис предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, број: 01-870/2021, од 01.07.2021. године