ОТВАРАЊЕ ШАЛТЕРА У РЕПУБЛИЧКОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ БАЊА ЛУКА

Отварање шалтера у Републичкој управи за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука намијењеног за поступање по захтјевима адвоката-допис предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, број: 01-869/2021, од 01.07.2021. године