ПОДНЕСАК ЈУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ -СПИСАК ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЧЛАНОВА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Поднесак ЈУ Институт за јавно здравство Републике Српске -списак заинтересованих чланова Адвокатске коморе Републике Српске и запослених у адвокатским канцеларијама и Адвокатској комори Републике Српске за вакцинацију, број: 03-354//2021, од 02.06.2021. године