ИЗВЈЕШТАЈ СА СЈЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОД 29.05.2021. ГОДИНЕ

Извјештај са сједнице Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске од 29.05.2021. године