ИЗВЈЕШТАЈ, ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ XIX САВЈЕТОВАЊА ИЗ КРИВИЧНОПРАВНЕ ОБЛАСТИ

Извјештај, закључци и препоруке XIX Савјетовања из кривичноправне области “Актуелне теме из кривичноправне области у Босни и Херцеговини у 2020/2021. години”, Неум, хотел “Зенит”, 02.-05. јуни 2021. године