ПОДНЕСАК Г. ДАЛИБОРА МРШЕ, ПРЕДСЈЕДНИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Поднесак г. Далибора Мрше предсједника Адвокатске коморе Републике Српске, упућен Управној инспекцији, број: 01-921/2021, од 19.10.2021. године.