ПРЕСУДА ОКРУЖНОГ СУДА У БАЊОЈ ЛУЦИ, БРОЈ: 11 У 028781 21 У ОД 11.10.2021.ГОДИНЕ.

Пресуда Окружног суда у Бањој Луци, број: 11 У 028781 21 У од 11.10.2021.године.