ИЗВЈЕШТАЈ СА СЈЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ОД 25.09.2021. ГОДИНЕ.

Извјештај са сједнице Извршног одбора од 25.09.2021. године.