ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ДИСЦИПЛИНСКЕ ОРГАНЕ АКРС

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о расписивању избора за дисциплинске органе Адвокатске коморе Републике Српске и чланове Комсиије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО-30-10-02/2021, од 30.10.2021. године