ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ АКРС

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о именовању Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО-30-10-03/2021, од 30.10.2021. године