ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О ИМЕНОВАЊУ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ АКРС

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске о именовању Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО-30-10-04/2021, од 30.10.2021. године