ОДЛУКА О ВИСИНИ ТРОШКОВА И НАКНАДЕ ЗА УПИС У ИМЕНИК АДВОКАТА АКРС

Одлука о висини трошкова и накнаде за упис у именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске број : ИО-13-11-01/2021, од 13.11.2021. године