ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ: ИО-09-12-01/2021, ОД 09.12.20221. ГОДИНЕ

Одлука Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске број: ИО-09-12-01/2021, од 09.12.20221. године о измјени Одлуке о расписивању избора за дисциплинске органе Адвокатске коморе Републике Српске и чланове Комсиије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске, број: ИО-30-10-02/2021, од 30.10.2021. године.