СЕМИНАР НА ЈАХОРИНИ 16. и 17. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ “ПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАГЕ И ЗАЈЕДНИЧКИ ИСТРАЖНИ ОРГАНИ”

Извјештај о семинару „Провођење истраге и заједнички истражни органи“ одржаном 16. и 17. децембра 2021. год. на Јахорини

Адвокатска коморе Републике Српске организовала је семинар за адвокате на тему:

„Провођење истраге и заједнички истражни органи“ 16. и 17. децембра 2021. године у

хотелу „Рајска долина“ на Јахорини.

Предавачи на семинару били су Диана Кајмаковић, тужилац Тужилаштва БиХ, Сенад Осмић, тужилац Тужилаштва БиХ и Давор Кнежевић, стручни савјетник-истражитељ у Тужилаштву БиХ.

Обрађене су сљедеће теме:

 • Однос корупције и клијентелизма
 • Основ и отварање истраге и формирање заједничких истражних тимова и законски оквири у БиХ
 • Планирање, руковођење и надзор над истрагом ( права и овлаштења тужиоца и овлаштених службених лица у истрази )
 • Сарадња са полицијом, укључујући координацију и надзор тужиоца и овлаштених службених лица у истрази
 • Радње доказивања за које је потребно судско одобрење
 • Сумирање расположивих доказа и завршна анализа
 • Начин извођења доказа прибављених примјеном посебних истражних радњи
 • Законито прикупљање доказа и приговор законитости доказа ( процедура одлучивања, судска пракса )

Семинару су присуствовала 42 учесника, од чега 12 жена и 30 мушкараца, претежно адвокати и то: 37 адвоката, 2 стручна сарадника за правне послове и 3 адвокатска приправника.

Предавање је било врло динамично са доста примјера из праксе. Учесници семинара

активно су судјеловали у семинару постављајући питања и дајући своје сугестије.

Материјал са предавања достављен је у електронској форми свим учесницима

семинара.

Евалуација обуке показала је да су учесници организацију, презентације, рад у малим групама, материјал за обуку, вријеме за дискусију и пленарне сесије, дискусије и осврт оцијенили са високом просјечном оцјеном 9,5.

Додатне теме које су учесници предложили за будуће обуке су:

 • Рјешење практичних проблема у парничном и кривичном поступку
 • Рад у управним поступцима
 • Теме из обласни накнаде штете
 • Равноправност странака у поступку
 • Стварно право – непостојање земљишних књига
 • Проблеми код излагања
 • Теме из области грађанског права
 • Истрага одбране

Јахорина, 17.12.2021. год.

       Комисија  за  едукацију  адвоката,  стручних  сарадника  за  правне  послове  и

адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске.