СТУДЕНТИ СУ СЕ ИНТЕРЕСОВАЛИ ЗА РАД И СТРУКТУРУ КОМОРЕ

На позив Савеза студената Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, Далибор Мрша предсједник Адвокатске коморе Републике Српске одржао је дана 15.11.2021. године, у просторијама факултета предавање на тему адвокатуре и положаја и значаја Адвокатске коморе Републике Српске. Студенти су се интересовали за рад и структуру Коморе, како се постаје адвокат, предности и недостатке бављења адвокатуром, могућностима обављања приправничког стажа у адвокатским канцеларијама.

Адвокатска комора Републике Српске ће, колико год то могућности буду дозвољавале, остваривати контакте и сарадњу са свим студентским организацијама којима је циљ укључивање студената у практичан рад и припремање за будућа правничка занимања.