ИЗВЈЕШТАЈ СА СЈЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ОД 30.10.2021. ГОДИНЕ.

Извјештај са сједнице Извршног одбора од 30.10.2021. године.