РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ ПРЕДНАЦРТА ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Радна група за израду Преднацрта Породичног закона Републике Српске, коју је именовало Министарство правде Републике Српске окончала је рад на изради поменутог Преднацрта. Након низа састанака формиран је коначан текст истог.

Адвокатску комору Републике Српске представљала је колегиница адвокат др Јована Пушац. Њеним залагањем, као и залагањем руководства наше Коморе из текста Преднацрта изостављене су одредбе о тзв. нотарском разводу брака. Наиме, интенција Нотарске коморе Републике Српске била је да се у текст будућег Породичног закона Републике Српске унесу одредбе о алтернативној надлежности нотара за споразумни развод брака. Наведене одредбе су једно вријеме егзистирале у радном тексту Преднацрта, али су у коначници у потпуности изостављене.