ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА СУДИЈЕ ПРВОСТЕПЕНОГ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА

Одлука о утврђивању листе кандидата за судије Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-11/2022, од 10.03.2022. године