ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ ФИНАНСИЈСКОГ И МАТЕРИЈАЛНОГ ПОСЛОВАЊА

Одлука о утврђивању листе кандидата за чланове Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске, број: И.к.01-13/2022, од 10.03.2022. године