СЕМИНАР У БАЊАЛУЦИ 22. и 23. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ “СТРАТЕШКЕ ТУЖБЕ ПРОТИВ УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ И КЛЕВЕТЕ”

Извештај са семинара “Стратешке тужбе против учешћа јавности и клевете

 

Адвокатска комора Републике Српске, у сарадњи са Савјетом Европе, у оквиру пројекта JUFREX2  је 22. и 23. септембра 2022. године организовала семинар за адвокате, стручне сараднике и адвокатске приправнике на тему: „Стратешке тужбе против учешћа јавности и клевете“ у хотелу  „Интегра“ у Бањалуци.

Предавачи на семинару су били Флутура Кусари, експерт Савјета Европе, Свјетлана Милишић-Величковски, судија Врховног суда ФБиХ, Амир Капетановић, судија Суда БиХ и Ирена Пузић-Обрадовић, адвокат из Добоја.

 

Теме које су обрађене на семинару:

 

 • Услови ограничавања слободе, примјена тродијелног теста
 • Клевета у локалном правном оквиру ( закони о заштити од клевете РС, ФБиХ, Брчко дистрикта )
 • Одговорност и санкције новинарима
 • Клевета у пракси домаћих судова и примјена стандарда ЕСЉП у пракси
 • Увод у „SLAPP“ тужбе
 • Клевета и јавне личности и „ONLINE“ слобода изражавања у БиХ
 • Заштита угледаНовија пресуда уставног суда босне и херцеговине са фокусаом на заштиту достојанства

Семинару су присуствовале 103 особе, од чега 52 особе женског пола, а 51 особа мушког пола, 67 адвоката, 14 стручних сарадника и 22 адвокатска приправника.

Примењен је интерактивни приступ са много примјера из праксе. Учесници семинара активно су, својим питањима, дилемама и сугестијама, учествовали у семинару. Оба дана учесници су имали кратке тестове, рад у малим групама и вјежбе.

Након завршетка семинара, електронским путем, свим члановима Адвокатске коморе Републике Српске, достављен је материјал кориштен на предавању:

 • Презентације које је користила предавач Флутура Кусари
 • Сажетак пресуде Делфи против Естоније
 • Сажетак пресуде Магјар Јети ЗРТ против Мађарске
 • Презентација коју је користила предавач Свјетлана Милишић-Величковски
 • Предмет Бодрожић против Србије
 • АП ЈП „Радио телевизија Републике Српске“ и Синише Михаиловића
 • Предмет Марунић против Хрватске
 • Презентација коју је котистила предавач Ирена Пузић-Обрадовић

 

Уз дневни ред и евалуациони лист, подељени су члан 8. и члан 10. Европске конвенције о људским правима и тестови које су предавачи припремили за учеснике.

Евалуација обуке показала је да су учесници високом просечном оценом од 9,12 оценили организацију, презентације, рад у малим групама, материјал за обуку, време за дискусију и пленарне сесије, дискусије и критике.

 

Неки учесници напомињу да су им најкориснија сазнања и да ће их користити у будућем раду:

 

 • Препознавање SLAPP тужби
 • Методологија и поступност у процјени да ли је нешто клевета или није
 • Судска пракса
 • Online слобода изражавања
 • Тумачење појединих одбредби Закона о заштити од клевете и одредби ЕКЉП,

 

док неки тврде да ће им сва сазнања, стечена током семинара, бити корисна за будући рад.

 

Теме које учесници предлажу за неки од наредних тренинга јесу:

 • Злоупотреба слободе изражавња од стране медија
 • Арбитража
 • Говор мржње
 • Објаве путем друштвених мрежа, клевета, доказивање, ограничавање слободе изражавања
 • Контрола објава на платформама ван европског континетна ( you tube )
 • Поступање у случају злоупотребе слободе изражавања ( у случају блогера )
 • Изражавње у смислу невербалне комуникације
 • Заштита узбуњивача/звиждача
 • Тужбени захтјеви везани за клевету ( портали, медији, новине, платформе и сл. )
 • Појединци као тужитељи на Facebooku тзв. „factchekeri“

Председница Комисије за едукацију

Ирена Пузић-Обрадовић, адвокат из Добоја

 

Технички секретар Збора адвоката Бијељина

Драгана Радошевић, дипл. економиста