СЕМИНАР У ДОБОЈУ 06. и 07. ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ “ЗАШТИТА ЗВИЖДАЧА”

Извештај са семинара “Заштита звиждача

 

Адвокатска комора Републике Српске, у сарадњи са Савјетом Европе, у оквиру пројекта JUFREX2  је 06. и 07. октобра 2022. године организовала семинар за адвокате, стручне сараднике и адвокатске приправнике на тему: „Заштита звиждача“ у хотелу „Парк“ у Добоју.

Предавачи на семинару су били Флутура Кусари, експерт Савјета Европе, Фрањо Драгичевић, виши правни савјетник Уставног суда Босне и Херцеговине и Ирена Пузић-Обрадовић, адвокат из Добоја.

Теме које су обрађене на семинару:

 • Заштита звиждача у складу са стандардима Савјета Европе
 • ЕСЉП право о заштити звиждача
 • Судска пракса ЕСЉПо заштити звиждача
 • Примјена ЕСЉП стандарда у пракси кроз студију случаја
 • Инструменти Савјета Европе и Европске Уније о заштити звиждача
 • Заштита звиждача у пракси судова земаља из окружења
 • Заштита звиждача у судској пракси БиХ

Семинару је просуствовало 30 0с0ба. 19 адвоката, 4 стручна сарадника и 7 приправника, од чега 11 особа женског пола, а 19 особа мушког пола.

Оба дана учесници су имали кратке тестове, рад у малим групама и вјежбе.

Након завршетка семинара, електронским путем, свим члановима Адвокатске коморе Републике Српске, достављен је материјал кориштен на предавању:

 • Презентације које је користила предавач Флутура Кусари
 • Презентације које је користио предавач Фрањо Драгичевић
 • Презентације које је користила предавач Ирена Пузић-Обрадовић
 • ЕСЉП о заштити звиждача
 • Студија случаја Марунић
 • Заштита звиждача у БиХ – примери из праксе
 • Pal V. The UK
 • Heinisch V. Germany
 • Halet V. Luxembourg
 • Case of Gawlik V. Liechtenstein

 

Евалуација обуке показала је да су учесници високом просечном оценом од 9,6 оценили организацију, презентације, рад у малим групама, материјал за обуку, време за дискусију и пленарне сесије, дискусије и критике.

 

Теме које учесници предлажу за неки од наредних тренинга:

 

 • Пракса ЕСЉП
 • Законски оквири, троделни тест ЕСЉП и методичност у раду на оваквим предметима
 • Апелација и поступак пред ЕСЉП
 • Могуће примене легислативе у циљу реалније заштите
 • Слобода изражавања и кривични поступак

 

 

Председница Комисије за едукацију

Ирена Пузић-Обрадовић, адвокат из Добоја

 

Технички секретар Збора адвоката Бијељина

Драгана Радошевић, дипл. економиста