ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИЈЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА КОМОРЕ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Одлука о расписивању јавног огласа за пријем административно-техничког секретара Коморе у Источном Сарајеву