ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ: ИО-17-03-01/2023 ОД 17.03.2023. ГОДИНЕ КОЈОМ СЕ СТАВЉАЈУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ БР: ИО-31-10-01/2023 И ИО-01-12-01/2022