ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ: ИО-04-03-01/2023 од 04.03.2023. године-ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА