ОДЛУКА  О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ТРОШКОВА ПОЛАГАЊА АДВОКАТСКОГ ИСПИТА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БРОЈ ИО- 04-03-03/2023 ОД 04.03.2023. ГОДИНЕ

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске на сједници одржаној дана 04.03.2023. године донио је Одлуку број: ИО- 04-03-03/2023 од 04.03.2023. године којом се мјења Одлука о висини трошкова полагања Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске број: ИО-27-01-04/2018 од 27.01.2018. године.