ОДЛУКА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БРОЈ: ИО-24-12-05/2022 ОД 24.12.2022. ГОДИНЕ

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске на сједници одржаној дана 24.12.2022. године донио је Одлуку о измјени Одлуке о накнадама путних и других трошкова који имају карактер пословних расхода број: ИО-30-10-01/2021 од 30.10.2021. године.