„ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске на сједници одржаној дана 24.12.2022. године усвојио је Правилник о употреби службених мобилних телефона Адвокатске коморе Републике Српске.