ОБАВИЈЕСТ ИНСТИТУТА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ЗАШТИТУ ИМЕНА И ЗНАКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Горан Марић, aдвокат из Бањалуке, доставио је приједлог Извршном одбору Адвокатске коморе Републике Српске, да као заступник уписан у Регистар заступника за жигове код Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, без накнаде, изврши заштиту имена и знака Адвокатске коморе Републике Српске.

Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске на сједници одржаној дана 24.09.2022. године разматрао је достављени приједлог слиједом чега је донесена одлука број: ИО-24-09-08/2022 којом је одређено да адвокат Горан Марић, без накнаде, обави све радње код надлежног органа потребне да се изврши заштита имена и знака Адвокатске коморе Републике Српске.

У складу са приједлогом Горана Марића, адвоката из Бањалуке и одлуком Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске број: ИО-24-09-08/2022 од 24.09.2022. године, Институту за интелектуалну својину Босне и Херцеговине поднесена је пријава за заштиту имена и знака број: BAZ2224657A од 23.11.2023. године.

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, у поступку испитивања уредности пријаве права на жиг, издао је Обавијест о испуњавању услова за заштиту имена и знака Адвокатске коморе Републике Српске.