ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА ЗА ИНФОРМАТИВНО-СТРУЧНИ ЧАСОПИС „АДВОКАТУРА“

„Адвокатура “ је информативно-стручни часопис Адвокатске коморе Републике Српске у којем се износе стручни радови и информативни прикази из различитих области права Босне и Херцеговине, али и из права других земља регије и Европске уније. Акценат је да часопис „Адвокатура“ буде и научни и практичан часопис те употребљив у свакодневном раду адвоката, судија, тужилаца, као и свих других којима може бити помоћ у раду.

Теме чланака су неограничене, односно аутори их могу слободно бирати, а нарочито су пожљени радови којима се указује на практичне проблеме са којима се адвокати  сусрећу у свом раду, са   приједлозима,  расправама, коментарима судских и других одлука,  критичким  освртом на рад судова и других органа, а којима се може допринијети унапрјеђењу развоју права. Пожељни су и радови као упредни прикази права из региона, те права Европске уније, са свим сличностима и разликама у односу на односно питање.

Аутори су сами одговорни за садржај радова/чланака.

Могуће је предати два типа радова: дуги чланак (преко 10 страница) или кратки чланак (3-9 страна), фонт „Georgia“ , фонт 12, проред 1,5.  Уређивачки одбор часописа ће све радове који нису предати у наведеној форми прилагодити истој приликом припреме за штампу. Уз чланак је потребно приложити и кратки сажетак (до 200 ријечи) а који ће од стране Уређивачког одбора часописа (Сталног судског тумача за енглески језик) бити преведен на енглески језик, уколико аутор сам не достави преведени сажетак, у којем случају ће Уређивачки одбор часописа (Стални судски тумач за енглески језик) извршити преглед превода.

Радови се предају на једном од службених језика у Босни и Херцеговини као word документи.

Рок за предају радова је 31.07.2023.године на e-mail адресу Адвокатске коморе Републике Српске: advokatskakomorars@advokatskakomora.ba