АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТИЛА ИНИЦИЈАТИВУ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

      Адвокатска комора Републике Српске дана 09.06.2023. године упутила је Народној скупштини Републике Српске – Законодавном одбору и Влади Републике Српске – Министарству правде иницијативу за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку Републике Српске а које се измјене односе на могућност тонског снимања рочишта у парничном поступку.

      Сазнања о законским рјешењима сусједних држава које се односе на тонско снимање рочишта у парничном поступку, конкретно изјенама и допунама Закона о парничном поступку Републике Хрватске која је чланица Европске Уније, били су основ за разматрање измјена и допуна Закона о парничном поступку Републике Српске од стране Адвокатске коморе Републике Српске, слиједом чега је и поднесена напријед наведена иницијатива.

      Адвокатска комора Републике Српске сматра да у судовима у Републици Српској постоје услови за примјену одредби о тонском снимању рочишта у парничним поступцима и да би ове измјене и допуне онемогућиле потенцијалне злоупотребе процесних овлашћења од стране поступајућих судија првостепених судова док би члановима вијећа окружних судова омогућило увид у садржај изјава странака и умјешача, али и исказа свједока и вјештака те да је за очекивати да би тонско снимање рочишта допринијело доношењу квалитетнијих одлука и остваривања начела ефикасности, економичности и правичности вођења парничног поступка.

Детаљније у прилогу.