ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА ВИСОКОГ СУДСКОГ И ТУЖИЛАЧКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПРЕД АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ