ДОПИС МИНИСТАРСТВИМА ПРАВДЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И ВИСОКОМ СУДСКОМ И ТУЖИЛАЧКОМ САВЈЕТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ВЕЗИ СА ИЗМЈЕНОМ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, Далибор Мрша,  је након одржане 30. редовне сједнице Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске  упутио допис Министарству правде Босне и Херцеговине, Министарству правде Републике Српске, Министарству правде Федерације Босне и Херцеговине и Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине у којем су исказане примједбе и сугестије Адвокатске коморе Републике Српске у вези са измјенама Закона о парничном поступку у домену жалбеног поступка.