ИЗВЈЕШТАЈ СА СЈЕДНИЦЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ОД 27.05.2023. ГОДИНЕ