ОДРЖАНА ОБУКА  ЗАПОСЛЕНИХ У СЕКРЕТАРИЈАТУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О ПОСЛОВАЊУ ПУТЕМ СОФТВЕР АПЛИКАЦИЈЕ „АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕНТАР АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

У сједишту Адвокатске коморе Републике Српске, у Бањој Луци, у улици Федерика Гарсије Лорке број 3, у периоду од  08.08. – 11.08.2023. године представници предузећа „Абатек“ из Бање Луке, Огњен Мандић и Дејан Пејовић спровели су обуку за кориштење софтвер апликације „Административни центар Адвокатске коморе Републике Српске“ за запослене у Секретаријату Коморе. Обуци су присуствовале Јелена Аћић, секретар Коморе, Маја Тодоровић, референт за опште послове у Бањој Луци, Драгана Радошевић, референт за опште послове у Бијељини, Богдана Урошевић, административно-технички секретар Коморе у Добоју и Вања Драшковић, административно-технички секретар Коморе у Источном Сарајеву те Виолета Поповић, адвокат из Бање Луке, координатор пројекта израде приједлога Правилника о канцеларијском пословању Адвокатске коморе Републике Српске. 

Током обуке, запослене у Секретаријату прошле су све фазе рада у програму а утврђени су и приједлози и сугестије за побољшање функционалности програма а ради усклађивања рада у софтвер апликацији са текућим пословањем Секретаријата . Коначна верзија и пуштање у рад софтвер апликације „Административно центар Адвокатске коморе Републике Српске“ планирана је у септембру мјесецу текуће године.

Секретаријат

Адвокатска комора Републике Српске

Бања Лука, 11.08.2023. године