ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСЈЕДНИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДАЛИБОРА МРШЕ И РЕСОРНОГ МИНИСТРА МИЛОША БУКЕЈЛОВИЋА

На састанку одржаном у просторијама Министарства правде Републике Српске дана 1. септембра 2023. године, предсједник Адвокатске коморе Републике Српске Далибор Мрша и ресорни министар Милош Букејловић разговарали су о Измјенама и допунама Тарифе о накнадама и наградама за рад адвоката Адвокатске коморе Републике Српске које је ова Комора усвојила на редовном засједању своје Скупштине 8. јула 2023. године.

Министар Букејловић је информисао предсједника Коморе Мршу да је упознат са текстом Измјена и допуна Адвокатске тарифе као и разлозима и мотивима којима су се адвокати Републике Српске водили приликом доношења овог акта, нарочито због чињенице да Тарифа није мијењана од 2005. године до данас, а да су трошкови рада адвоката и уопште живота изузетно порасли.

Такође, ресорни министар је упознат и са чињеницом да се утврђеним измјенама и допунама не одступа енормно од постојећег рјешења и да је евидентно да се текстом измјена и допуна размишљало о појединачним рјешењима и специфичностима појединих поступака, који до сада нису били адекватно вредновани, а захтијевали су изузетан ангажман адвоката у тим поступцима.

Предсједник Мрша је подсјетио министра Букејловића на чињеницу да је Уредбом Владе постојећа Адвокатска Тарифа у домену одбрана по службеним дужностима адвоката бранилаца у кривичним поступцима умањена за 50% и да се као таква примјењује годинама, и да би било потребно узети у обзир и ову чињеницу код разматрања предметних измјена и допуна.

Предсједник Адвокатске коморе је сугерисао да се код прибављања сагласности ресорног Министарства на измјене и допуне Адвокатске тарифе мора уобзирити и чињеница да грађани приликом регулисања односа са адвокатима могу да се користе одредбама Тарифе које дозвољавају да се уговором у писаној форми тај однос уреди на начин да се одредбе те Тарифе у потпуности искључе и да се на нов начин уреди тај однос, те да велики број адвоката практично кредитира своје клијенте бесплатним ангажманом све до окончања поступка.

На концу предсједник Адвокатске коморе је мишљења да предложена рјешења треба да стимулишу рад адвоката који мора да буде максимално стручан и етичан, како би се грађанима обезбиједила адекватна правна заштита у пружању правне помоћи у свим сферама друштва.

Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске

Далибор Мрша