САСТАНАК ПРЕДСЈЕДНИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА МИНИСТРОМ ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Министар правде Републике Српске Милош Букејловић сматра да утврђене измјене и допуне нове Тарифе о накнадама и наградама за рад адвоката, које је усвојила Адвокатска комора Српске, не одступају енормно од постојећег рјешења.

Током састанка у Бањалуци са предсједником Адвокатске коморе Републике Српске Далибором Мршом, Букејловић је рекао да је евидентно да се текстом измјена и допуна размишљало о појединачним рјешењима и специфичностима појединих поступака, који до сада нису били адекватно вредновани, а захтијевали су изузетан ангажман адвоката, саопштено је из Министарства правде Српске.

Букејловић је рекао да је упознат о тексту нове адвокатске тарифе, разлозима и мотивима којима су се адвокати Републике Српске водили приликом доношења овог акта, за коју је потребна сагласност ресорног министарства.

Мрша је предложио да се приликом прибављања сагласности ресорног министарства на измјене и допуне Адвокатске тарифе мора уобзирити и чињеница да грађани, приликом регулисања односа са адвокатима, могу да се користе одредбама тарифе које дозвољавају да се уговором, у писаној форми, тај однос уреди тако да се одредбе тарифе у потпуности искључе и да се на нов начин уреди тај однос.

Он је навео и да велики број адвоката практично кредитира своје клијенте бесплатним ангажманом све до окончања поступка.

– Мишљења сам да предложена рјешења треба да стимулишу рад адвоката, који мора да буде максимално стручан и етичан, како би грађанима била обезбијеђена адекватна правна заштита у пружању правне помоћи у свим сферама друштва – истакао је Мрша.

Адвокатска комора Републике Српске је у јулу, на редовном засједању своје Скупштине, усвојила нове тарифе о накнадама и наградама за рад адвоката.

ИЗВОР: https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=527970