ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА ОДРЖАНОГ 16. и 17. ЈУНА 2023.  ГОДИНЕ  У ПРИЈЕДОРУ НА ТЕМУ „ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА ИЗ КРИВИЧНОГ ПРАВА-АКТУЕЛНА ПИТАЊА ЗКП и КЗ“

Збор адвоката Приједор, у сарадњи са Комисијом за спровођење и контролу стручне обуке aдвоката, стручних сарадника за правне послове и aдвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске, организовао је семинар на тему „Панел дискусија из кривичног права-актуелна питања из ЗКП и КЗ“ који је одржан 16. и 17. јуна 2023. године у хотелу „Приједор“ у Приједору.

Предавачи на семинару били су Дарко Самарџић, судија Суда БиХ, Миодраг Стојановић, адвокат из Бијељине и Игор Цимеша, окружни јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.

У циљу јачања капацитета адвоката у области кривичног права, на семинару су, примјеном интерактивног приступа, обрађене разне теме, као што су:

 • Прикупљање доказа путем SKY и ANOM апликације
 • Дужина трајња истраге, законска рјешења у ЗКП БиХ и ЗКП РС
 • Потврђивање оптужнице у ЗКП БиХ и ЗКП РС
 • Унапређење законских одредби које се односе на саслушање свједока
 • Унапређење законских одредби које се односе на истрагу ( наредба о спровођењу истраге, проширење истраге )
 • Препоруке за унапређење законских одредби ( прикупљање доказа, дужина трајања истраге, потврђивање оптужнице у ЗКП БиХ и у ЗКП РС )
 • Кривично дјело злочин против човјечности
 • Објелодањивање доказа одбрани у току истраге

Семинару је присуствовало 57  адвоката, 6 стручних сарадника за правне послове и 5 адвокатских приправника ( 68 лица, од чега: 27 из Бања Луке, 2 из Требиња, 3 из Теслића, 15 из Приједора, 7 из Бијељине, 6 из Добоја, 3 из Дервенте и по 1 из Козарске Дубице, Брчко дистрикта, Зворника, Мркоњић Града, Градишке; 23 лица женског пола и 45 мушког пола ).

Учесници семинара активно су, својим питањима, дилемама и сугестијама, учествовали у семинару.

Након завршетка семинара, електронским путем, учесницима је достављен материјал кориштен на предавању:

 • Пресуда – предмет С11К00354110кри
 • Пресуда – предмет С11К01918715кри
 • SKY и ANOM апликације – рад предавача Миодрага Стојановића, адвоката из Бијељине
 • Унапређење законских одредаба које се односе на саслушање свједока – рад предавача Игора Цимеше, окружног јавног тужиоца у Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци

Уз дневни ред и евалуациони лист, учесницима је одштампан и уручен горе наведени материјал.

Евалуација обуке показала је да су учесници високом просјечном оцјеном од 9,12 оцијенили организацију, презентације, материјал за обуку, вријеме за дискусију и пленарне сесије, дискусије и критике.

Предсједница Комисије,

Ирена Пузић-Обрадовић, адвокат из Добоја

Организатор семинара,

Драгана Радошевић, дипл. економиста

Референт за опште послове у Секретаријату

Адвокатске коморе Републике Српске