УВОДНИ ДОГАЂАЈ ЗА ОНЛАЈН  HELP КУРС ПОРОДИЧНО ПРАВО, 05. ОКТОБАР 2023. ГОДИНЕ.

5. октобра 2023. године у склопу HRTF пројекта организован је уводни догађај за онлајн HELP курс „Породично право“ на коме је присуствовало 30 адвоката из Босне и Херцеговине.

Присутнима се обратила Ирена Пузић-Обрадовић, адвокатица из Добоја, предсjедница  Комисије за спровођење и контролу стручне обуке адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске и члан консултативног одбора HELP-a. Госпођа Пузић је представила новоуспостављену сарадњу између Адвокатске коморе Републике Српске и Савјета Европе, истакавши значај HELP курсева за рад адвоката и других правних стручњака и најавивши будућу сарадњу са HELP-ом на пројекту Западног Балкана, кроз имплементацију многих других HELP курсева.

Јасминка Перуничић Аллен, координаторка пројекта, Савјет Европе, упознала је учеснике са HELP методологијом и главним циљем пројекта. Недавно сертификовани HELP тутори, Маја Врбљанац и Стефан Мочевић, представили су HELP курс о Породичном праву и додатне материјале из домаћег законодавства који ће бити постављени на платформу за полазнике кроз реализацију курса у наредним седмицама. Плодна дискусија између тутора и учесника обележила је овај догађај, указујући да је пред нама напорно време за е-учење.

HELP курс о породичном праву пружа свеобухватан преглед међународних и европских стандарда породичног права, судске праксе и добре праксе. То је први HELP курс који пружа јединствен ресурс на ову тему, који покрива опсежне стандарде Савјета Европе и права Европске уније, као и инструменте меког права о том питању. Интегрише материјале за обуку које је претходно развио Савјет Европе и комплементаран је HELP курсевима о правосуђу по мјери дјеце и  насиљу над женама (оба су већ доступна на неколико језика на платформи HELP за е-учење).

HELP пројекат на Западном Балкану финансира Фонд за људска права. Главни партнери пројекта су Националне институције за обуку и адвокатске коморе из шест корисника са Западног Балкана и чланице HELP мреже: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.

HELP онлајн курс о породичном праву траје 10 сати и доступан је и за самоучење у отвореној, самосталној форми на овом линку https://rm.coe.int/cybercrime-electronic-evidence-brief-2022-eng/1680a6ccea . Доступан је на 13 језика, међу којима је и енглески.

https://go.coe.int/ToxoE