УРЕДБА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ О ДЈЕЛАТНОСТИМА ЗА ЧИЈЕ ОБАВЉАЊЕ НЕ ПОСТОЈИ ОБАВЕЗА ЕВИДЕНТИРАЊА ПРОМЕТА ПРЕКО ЕЛЕКТРОНСКОГ ФИСКАЛНОГ УРЕЂАЈА

Поштовани чланови Адвокатске коморе Републике Српске,

 

У  Службеном гласнику Републике Српске број: 10/24 од 31.01.2024. године објављена је  Уредба Владе Републике Српске о дјелатностима за чије обављање не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја.

Уредбом је прописано да за дјелатност адвоката, чланова Адвокатске коморе Републике Српске, не постоји обавеза евидентирања промета преко електронског фискалног уређаја.

На овај начин су уобзирени захтјеви Адвокатске коморе Републике Српске те  je договор  постигнут са Министарством финансија Републике Српске,  у погледу изузимања адвокатске дјелатности из система фискализације,  сада  пронашао и своју формалну потврду у овој Уредби.   

 

У Бањој Луци, дана 02.02.2024. године