САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СА МИНИСТРОМ ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске Далибор Мрша и предсједница Збора адвоката Бања Лука Вања Лакић  дана 26.03.2024. године  присуствовали су састанку са министром правде,  у просторијама Министарства правде РС,  који је првенствено био посвећен централном питању које заокупља све адвокате а то је доношење нове Тарифе.

Представници  Адвокатске коморе су  подсјетили Министра на чињеницу да је у неколико наврата у јавности, а затим и у оквиру свечане академије приликом обиљежавања 30. година Адвокатске коморе РС,  изјавио да разумије потребе адвоката за новом Тарифом о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката, као и на чињеницу да је половином јануара требала  бити дата прелиминарна сагласност на нови текст Тарифе како би се могла  заказати  сједница Скупштине Коморе, што се није испоштовало.

Ресорни министар  је  указао на  тежину актуелног момента због штрајка радника правосуђа и замолио  за стрпљење и наставак разговора у проналажењу рјешења по питању нове Тарифе.

Учесници састанка  су се  дотакли и питања одбрана малољетника у кривичним поступцима и сертификовањем чланова Коморе, односно организовања едукације за чланове Адвокатске коморе у вези са заступањем у предметима преступништва младих и кривично-правне заштите дјеце како би се обезбиједили услови за добијање потребних цертификата о стручној оспособљености за обављање послова из области преступништва младих и кривично-правне заштите дјеце.  Овом приликом је договорено да ће едукатори Министарства правде вршити стручно усавршавање адвоката путем Зборова адвоката и да адвокатске коморе преузму одговорност за организацију техничког дијела наведених активности уз обезбјеђивање потребне логистике и ресурса  те  да се са овим активностима започне у што краћем року.

Актуелизован је и  приједлог да се испитају могућности за провођење усавршавања адвоката за заступање у предметима ратних злочина пред Судом БиХ те питање оснивања Адвокатске академије која би се бавила обавезном едукацијом адвоката из свих области права, са циљем постизања вишег степена стручности и ефикасности у обављању ове дјелатности.

Предсједник Коморе се дотакао и питања штрајка радника правосуђа као легитимног начина остварења захтјева радника, али и обавезу рјешавања тог сложеног питања наглашавајући да свако незадовољство постојећим рјешењима у оквиру правосуђа може да резултује обуставом рада те да је потребно саслушати захтјеве оних који скрећу пажњу на нагомилане проблеме и тражити брза рјешења.

 

У Бањој Луци 28.03.2024. године