ОДРЖАНА XXXII РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Дана 26.04.2024. године одржана је XXXII редовна сједница Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске у Бањалуци, у конференцијској сали ресторана Интегра.  Радно предсједништво засједања Скупштине чинили су  Синиша Лопандић, адвокат из Добоја, Миле Антонић, адвокат из Бањалуке и Далибор Мрша, адвокат из Бањалуке и предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, као предсједавајући.  За овјериваче записника изабрани су Марко Мајсторовић, адвокат из Бањалуке и Саша Топић, адвокат из Бањалуке,  док је записничар била Маја Тодоровић, референт за опште послове у Бањој Луци.

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске је једногласно верификовала мандате нових делегата у Скупштини и то Наде Малић адвоката из Теслића умјесто Дамира Спрече, адвоката из Добоја,  Радована Станића, адвокат из Приједора умјесто Ђорђа Правуљца, адвоката из Новог Града.

 

На XXXII редовној сједници Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске усвојени су извјештаји о раду органа Адвокатске коморе Републике Српске за период  2023/2024  година и то:  извјештај предсједника Коморе, извјештај предсједника Извршног одбора Коморе, извјештај предсједника првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске  Горана Широњића, адвоката из Бањалуке, извјештај предсједника апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске Ђорђа Бијелића, адвоката из Прњавора, извјештај члана Високог судског и тужилачког савјета БиХ из реда Адвокатске коморе Републике Српске мр Душке Богојевић, адвоката из Бањалуке и извјештај Одбора за жалбе Адвокатске коморе Републике Српске.

Делегати Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске су упознати са чињеницом да је досадашњи предсједник Извршног одбора Саван Зец, адвокат из Козарске Дубице на сједници одржаној 20.04.2024. године поднио оставку на наведену функцију те да је Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске, на конститутивној сједници одржаној дана 26.04.2024. године, за предсједника Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске изабрао Дарка Кременовића, адвоката из Бањалуке.

 

Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске усвојила је извјештај о финансијском  и материјалном положају Адвокатске коморе Републике Српске за пословну 2023.  годину, извјештај Комисије за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске те приједлог плана прихода и расхода Адвокатске коморе Републике Српске за пословну 2024. годину.

На сједници Скупштине вођена је расправа и о проблематици  која се тиче нове Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката. Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске упознао је присутне делегате са чињеницом да је током протекле пословне године одржано неколико састанака са  Министром правде Републике Српске по питању изналажења најповољнијег рјешења у вези усвајања адвокатске Тарифе а у наредном периоду ће бити интензивиране активности на успостављању комуникације и сарадње  са Министарством правде на коначном рјешењу питања усвајања адвокатске Тарифе.