ИЗВЈЕШТАЈ СА СЕМИНАРА ОДРЖАНОГ 22. И 23. МАРТА 2024. ГОДИНЕ У ДОБОЈУ НА ТЕМУ „АКТУЕЛНА ПИТАЊА КРИВИЧНОГ И ПОРОДИЧНОГ ПРАВА И ПОВЕЗАНОСТ ВЈЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ И ПРАВА“

Збор адвоката Добој, у сарадњи са Комисијом за спровођење и контролу стручне обуке aдвоката, стручних сарадника за правне послове и aдвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске, организовао је семинар на тему „Актуелна питања кривичног и породичног права и повезаност вјештачке интелигенције и права“

Предавачи на семинару били су Николина Катић, Уставни суд Републике Хрватске, Игор Цимеша, главни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, Александар Поповић, адвокат из Београда, Миодраг Стојановић, адвокат из Бијељине, Борислав Вукојевић, виши асистент на факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци и Стефан Мочевић, адвокат из Бијељине .

У циљу јачања капацитета адвоката у области кривичног  и породичног права, на семинару су, примјеном интерактивног приступа, обрађене разне теме, као што су:

 • Члан 8. Европске конвенције о људским правима – кривично право
 • Нацрт Закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама Републике Српске
 • SKY комуникација – доказ или не
 • Истрага – дужина трајања, проблем са тренутком доношења наредбе, отварање истраге, приступ одбране доказима у току истраге и улога браниоца у току истраге
 • Члан 8. Европске конвенције о људским правима – породично право
 • Породично право Републике Српске
 • Вјештачка интелигенција и право

Семинару је присуствовало 110 адвоката, 10 стручних сарадника за правне послове и 18 адвокатских приправника (од којих 69 из Бањалуке, 16 из Бијељине, 25 из Добоја, 5 из Приједора, 4 из Теслића, 6 из Градишке, 5 из Дервенте, 3 из Шамца, по 2 из Брода и Источног Сарајева и 1 из Челинца).

Учесници семинара активно су, својим питањима, дилемама и сугестијама, учествовали у семинару.

Након завршетка семинара, електронским путем, учесницима је достављен материјал кориштен на предавању:

 • Компарација раније важећег и новог Породичног закона
 • Приједлог Закона о измјенама и допунама Породичног закона
 • 3 пресуде Основног суда у Бијељини
 • 1 пресуда Основног суда у Добоју
 • Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о ванпраничном поступку
 • Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку
 • Члан 8. Конвенције о људским правима у кривичном праву
 • Члан 8. Конвенције о људским правима и право на приватнои живот – новија пракса
 • Нацрт Закона о заштити од насиља у породици и насиља према женама
 • Основне новине у Закону од насиља у породици и насиља према женама

Уз дневни ред и евалуациони лист, учесницима је одштампан и уручен део горе наведеног материјала.

Евалуација обуке показала је да су учесници високом просјечном оцјеном од 9,07 оцијенили организацију, презентације, материјал за обуку, теме и предаваче, вријеме за дискусију и пленарне сесије, дискусије и критике.

Предсједница Комисије,

Ирена Пузић-Обрадовић, адвокат из Добоја

 

Референт за опште послове у Секретаријату

Адвокатске коморе Републике Српске

Драгана Радошевић, дипл. економиста