Адвокатска комора Републике Српске данас

Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност која се организује и функционише у складу са Законом о адвокатури Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 30/07, 59/08 и 80/15).

 

Адвокатска комора Републике Српске је независна, самоуправна организација адвоката са обавезним чланством који имају сједиште канцеларије свих облика организовања адвокатске дјелатности (адвокат, заједничка адвокатска канцеларија и адвокатско друштво) у Републици Српској.

У Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске је уписано 638 адвоката.

У Именик стручних сарадника за правне послове Адвокатске коморе Републике Српске сада је уписано 135 стручних сарадника (дипломираних правника са положеним правосудним испитом).

У Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске сада је уписано 239 адвокатских приправника.

Органи Адвокатске коморе Републике Српске су:

  • Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, која је делегатска;
  • Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, који представља и заступа Комору;
  • Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске, који је извршно и административно тијело Адвокатске коморе Републике Српске;
  • Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске, која извршава послове контроле материјалног и финансијског пословања и извјештаја периодичних и годишњих извјештаја о том пословању;
  • Дисциплинско тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске;
  • Дисциплински судови Адвокатске коморе Републике Српске  и
  • Збор адвоката, као непосредан облик одлучивања и остваривања права и дужности адвоката.