Адвокатска комора Републике Српске

THE BAR ASSOCIATION OF REPUBLIC OF SRPSKA

Адвокатска комора Републике Српске данас

Адвокатура у Републици Српској је самостална и независна професионална дјелатност која се организује и функционише у складу са Законом о адвокатури Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 80/2015).

 

Адвокатска комора Републике Српске је независна, самоуправна организација адвоката са обавезним чланством који имају сједиште канцеларије свих облика организовања адвокатске дјелатности (адвокат, заједничка адвокатска канцеларија и адвокатско друштво) у Републици Српској.

У Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске тренутно је уписан 621 адвокат.

У Именик стручних сарадника за правне послове Адвокатске коморе Републике Српске је уписано 133 стручна сарадника (дипломираних правника са положеним правосудним испитом).

У Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Републике Српске је уписано 232 адвокатска приправника.

Органи Адвокатске коморе Републике Српске су:

  • Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, која је делегатска;
  • Предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, који представља и заступа Комору;
  • Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске, је извршно и административно тијело Адвокатске коморе Републике Српске. Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске чини 11 чланова;
  • Комисија за контролу финансијског и материјалног пословања Адвокатске коморе Републике Српске извршава послове контроле материјалног и финансијског пословања и извјештаја периодичних и годишњих извјештаја о том пословању;
  • Дисциплинско тужилаштво Адвокатске коморе Републике Српске;
  • Дисциплински судови Адвокатске коморе Републике Српске, и
  • Збор адвоката.