SEMINAR IZ OBLASTI PRIMJENE ČLANA 5 EKLJP „PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST“

IZVJEŠTAJ O EDUKACIJI ADVOKATA AK RS U OBLASTI PRIMJENE ČLANA 5. EKLjP

 

Advokatska komora Republike Srpske, u okviru svojih redovnih aktivnosti, organizovala je edukaciju za trideset advokata na temu primjene čl. 5 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja je održana 7. i 8. septembra u Trebinju.

Predavači Svetozar Bajić, sudija Osnovnog suda Banja Luka, Željka Fabić, okružni javni tužilac iz Banja Luke, Branislav Cvijanović i Gordan Jovišević, advokati iz Banja Luke, prezentovali su značajne teme iz ove oblasti, kao i mnogobrojne primjere iz prakse. Svi polaznici seminara aktivno su učestvovali i svojim raspravama i sugestijama doprinijeli da ovaj interaktivni seminar bude ne samo korisna dopuna znanja, već i smjernica za rešavanje aktuelnih problema u praksi.

Rad na ovom seminaru još jednom je pokazao potrebu za zajedničkim učešćem sudija, tužilaca i advokata na edukacijama, razmjenom iskustava i upoznavanjem sa teškoćama   koje   svi   predstavnici   pravosudnog   sistema   imaju   u   svom   radu.

Slobodno vrijeme polaznici  seminara iskoristili su za međusobno  upoznavanje i druženje, kao i dogovore za buduću saradnju.

Naglašena je potreba za redovnim organizovanjem edukacija i raspravljano o potrebi poboljšanja kvaliteta rada Advokatske komore Republike Srpske.