IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „JAČANJE KAPACITETA ADVOKATA U OBLASTI PRIMJENE ČLANA 10. EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA“

Izvještaj sa seminara „Jačanje kapaciteta advokata u oblasti primjene člana 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima“, Jahorina, 17. i 18.11.2017. godine.