IZVJEŠTAJ SA SEMINARA „MJENICA U PRAKSI“

„Mjenica u praksi“ Istočno Sarajevo, 24.11.2017. godine

 


U prostorijama Zbora advokata Istočno Sarajevo, dana 24. novembra 2017. godine, održan je seminar za advokate pod nazivom „Mjenica u praksi“ kojem je prisustvovalo 20 učesnika. Predavači na seminaru su bili Danijela Radonić, sekretar Višeg privrednog suda Republike Srpske i autor Komentara Zakona o mjenici, te Goran S. Vasilić, advokat iz Brčkog.

U prvom dijelu seminara, gospođa Radonić je obradila zakonski i praktični aspekt mjenice, posebno se osvrnuvši na pojam i vrste mjenice, mjenična načela, elemente trasirane i vlastite mjenice, mjenične klauzule, mjenični blanket i mjenicu bez blanketa, mjenično ovlaštenje, kao i mjenične radnje. Također je govorila o mjeničnoj sposobnosti, mjeničnim subjektima, blanko mjenici, zastarjelosti i mnogim drugim pitanjima koja se odnose na mjenicu, a koja su od velikog značaja za rješavanje mnogih problema sa kojima se advokati susreću u praksi.

Advokat Vasilić je tokom svog izlaganja obradio sve praktične aspekte mjenice, posebno istaknuvši njenu široku upotrebu u zaštiti povjerilaca. Njegovo izlaganje je obuhvatilo mjenicu u vanparničnom, izvršnom i parničnom postupku, sa relevantnom sudskom praksom, te procesne i materijalne prigovore u navedenim postupcima, sa rješenjima.

Praksu nije zanemarila ni predavač Radonić koja je učesnicima izložila nekoliko praktičnih primjera i obrazaca mjenica u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, te organizovala praktični rad tokom kojeg su učesnici sami trebali da popune po jednu mjenicu. Na samom kraju seminara, ona se dodatno osvrnula na sudsku praksu, odnosno na određene značajnije odluke privrednih i redovnih sudova.

Tokom cijelog seminara, učesnici su imali priliku d da postavljaju pitanja i na njih dobiju odgovore, te su isti u velikoj mjeri riješili određene nedoumice sa kojima su se do tada u svojoj praksi susretali, čime je cilj ovog seminara u potpunosti ostvaren.